صادرات
انواع مغز

 

 
 

 

 

صادرات
انواع انجیر

 

 
 

 

 

صادرات
انواع آجیل

 

 
 

 

 

صاردات
انواع حبوبات

 

 
 

 

 

خشکبار طلایی ( بازرگانی مظلومیان )

صادرات به بازار جهانی | انواع سفارشات عمده داخلی

دربـــــاره خشکبار طلایی

گروه خشکبار طلایی مظلومیانبه عنوان یک مجموعه ای از دفاتر تخصصی فعال در عرصه خشکبار و با هدف ایجاد زنجیره از تولید به مصرف کننده برای مشتریان همیشه همراه خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر قانون، اخلاق و انصاف از سال ۱۳۸۰ در شهر شیراز در حال فعالیت می باشد. این مجموعه با بازبینی و دگردیسی های دوره ای مبتنی بر ارتقا فعالیت های دفاتر زیر مجموعه و با هدف کیفیت بخشی هر چه بیشتر به محصولات و گسترش بازار هم اکنون در زمینه های تولید، صادرات و واردات انوع خشکبار ، حبوبات ، عرقیات ، گیاهان کوهی و دارویی و پخش سرد مویرگی به مرکزیت شهر شیراز مشغول به خدمت می باشد.

خشکبار طلایی